Publicaties en fondsen

Onderzoek en publicaties

Op weg naar het nieuwe normaal

Minimale meerkosten van eerlijke betaling in de cultuursector berekend

Downloaden 

VNPF reageert op advies van de Raad voor Cultuur

Downloaden

Advies Cultuurstelsel 2021-2024

Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur

Downloaden

Exportwaarde Nederlandse Populaire Muziek

Nederlandse dj’s tillen exportwaarde popmuziek tot boven de tweehonderd miljoen

Downloaden

Regionale Cultuurindex

Downloaden

Het culturele leven

10 culturele domeinen bezien vanuit 14 kernthema’s

Downloaden

Global Collections Report 2018

Downloaden

Toolkit Afvalvrije Festivals

Van afval naar grondstof

Downloaden

Governance Code Cultuur 2019

Downloaden

Poppodia en -Festivals in cijfers 2017

Downloaden

Cultuur werkt voor de provincie

8 punten voor de verkiezingsprogramma's

Downloaden

Presentatie De Waarde van Pop 2.0

Handreiking voor gemeenten

Downloaden

Culturele vacatures onderzocht

Voor een dubbeltje op de eerste rang: arbeidsmarkt van de culturele sector

Downloaden

De lobby gaat lokaal

Gemeenten krijgen steeds meer Rijkstaken toebedeeld. De Lobbyist trekt vanuit Den Haag de provincie in. Zijn de raadsverkeizingen van 21 maart jl. een goed moment om lokaal invloed te krijgen?

Downloaden

Cultuur in een open samenleving

Uitwerking van de plannen in het regeerakkoord over de waarde van cultuur

Downloaden 

Publicatie Arbeidsmarktagenda

Voor de Culturele en Creatieve Sector

Downloaden 

De Waarde van Pop 2.0

Handreiking voor gemeenten

Downloaden / Bestellen

Update Haagse Popnota

Gemeente investeert in Den Haag als popstad

Downloaden

De Waarde van Pop

De maatschappelijke betekenis van popmuziek

Downloaden / Bestellen

Pop Met Beleid

Handreiking voor gemeenten

Downloaden / Bestellen

Poppodia en -Festivals in Cijfers 2016

Jaarcijfers (2016) van 53 poppodia en 44 popfestivals

Downloaden

Talentontwikkeling en de poppodia

Onderzoek naar financiële druk op poppodia en hun rol bij talentontwikkeling

Downloaden 

Economische Impact Popmuziek 2016

Eindrapportage Gemeente Den Haag

Downloaden 

Europees Auteurscontractrecht

Studie van de EU naar de contractuele positie van o.a. makers

Downloaden

Raad voor Cultuur

Verkenningsaanvraag cultuurbeleid 2021 en verder

Downloaden 

De Staat van Cultuur 3

Cultuurindex Nederland 2005-2015

Downloaden

Fondsen en subsidies

Fonds Podiumkunsten (FPK)

Het landelijke cultuurfonds heeft subsidieregelingen waar festivals en podia, maar ook bands, acts én individuen gebruik van kunnen maken. Klik hier voor mee informatie.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Wil je subsidie aanvragen voor een vorm van amateurkunst? Doe dat dan hier, bij het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur en natuurbehoud in Nederland, door middel van bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Via deze link vind je meer informatie.

Sena Performers Muziekproductiefonds

Professionele muzikanten die een cd in eigen beheer willen uitbrengen kunnen hier een aanvraag doen voor financiele ondersteuning die voor tweederde uit een schenking bestaat en voor eenderde uit een lening. Klik hier voor meer informatie.