Cultuur met impact: tien aanbevelingen voor de provincie

terug

3 april 2019

Pak de regie op cultuur richting rijk en gemeenten. Maak cultuur onderdeel van ruimtelijke kwaliteit. Creëer 'bewonerstrots', zoals Friesland deed met Culturele Hoofdstad 2018. Deze aanbevelingen vind je in het 'overdrachtsdossier cultuur' voor informateurs, gedeputeerden en statenleden na de provinciale verkiezingen op 20 maart. 

Lees hier het overdrachtsdossier.