Fair Practice Code 2.0 online

terug

31 januari 2019

De nieuwste versie van de Fair Practice Code is tegelijk met een nieuwe website en online quickscan gepubliceerd. De website biedt de mogelijkheid om een quickscan te doen, waarmee werkenden en opdrachtgevers in tien stappen kunnen testen in hoeverre zij aan de Fair Pratice Code voldoen.

Gepresenteerd op Werkconferentie Arbeidsmarktagenda
Tijdens de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda op 21 januari jl. in Utrecht is de Fair Practice Code 2.0 gepresenteerd. Tegelijkertijd ging de nieuwe website www.fairpracticecode.nl online. VNPF zat in een werkgroep die de scan heeft helpen opstellen. Ook heeft VNPF geholpen met het meer leesbaar maken van de code en de websiteteksten. De eerste versie van de code en vooral de toelichtende teksten waren wat wollig en erg geschreven vanuit het perspectief van de theaterwereld, de beeldende kunsten en ‘de maker’.

Wat is de Fair Practice Code?
De Fair Practice Code is een document waarin vijf waarden staan beschreven. Deze dienen als basis voor het voeren van een gesprek over werkgever- en nemerschap en opdrachtgever en -nemerschap. Dit gesprek vindt al op sectorniveau plaats maar het moet makers en mogelijk makers ook op individueel niveau handvatten bieden. Het opstellen van de FPC is een van de agendapunten (1.3) van de Arbeidsmarktagenda (zie hieronder). In het najaar van 2017 is een eerste versie gepubliceerd. Op basis van reacties hierop is de code op enkele punten aangepast.

Mogelijke gevolgen van de Fair Practice Code?
Er bestaan veel misverstanden over de code. Zo staat er bijvoorbeeld niet in dat er minimumgages voor artiesten moeten komen. Wel spoort het aan na te denken en te spreken over onder andere de beloning artiesten maar ook van zij die de optredens mogelijk maken. Is het normaal dat muzikanten voor een showcase-festival soms niet betaald krijgen? Kun je spreken van verdringing van arbeidsplaatsen als werk bij podia en festivals door vrijwilligers wordt gedaan? Is het goed dat rondlopende bierverkopers op een festival bij stukloon worden betaald? Het beantwoorden van deze vragen is niet eenvoudig, maar dat betekent niet dat we de vragen moeten negeren. Inmiddels hebben verschillende gemeenten en ook de minister van OCW aangegeven dat ze de FPC als voorwaarde willen stellen bij toekomstige subsidietoekenning. Hoe dat precies in z’n werk moet gaan, is niet duidelijk.

Lees hier meer.