Het Fonds Podiumkunsten presenteert zijn meerjarige subsidieregelingen voor 2021-2024

terug

12 november 2019

Wilt u subsidie aanvragen als festival of producerende instelling? 


Lees meer over de deelregelingen meerjarige festivalsubsidies en meerjarige productiesubsidies op: 
meerjarig.fondspodiumkunsten.nl 

Op deze webportal vindt u de komende maanden informatie over de subsidierichtlijnen, het aanvraagproces en de beoordeling. Ook kunt u hier subsidieadvies aanvragen.