Poppunt Overijssel is op zoek naar een Coördinator

terug

1 maart 2018

Poppunt Overijssel is per 1 april 2018 op zoek naar een Coördinator. Heb je interesse in deze functie? Neem contact op via info@poppuntoverijssel.nl.

Wat is Poppunt Overijssel?
Stichting Poppunt Overijssel is een netwerkorganisatie, die zich inzet voor een betere zichtbaarheid van popmuziek in Overijssel met een duidelijk accent op cultuureducatie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling. De missie luidt als volgt: ‘Verbeteren en ondersteunen van het culturele popklimaat in Overijssel door middel van talentontwikkeling, het vergroten van het aanbod van kwalitatieve culturele popproducties alsmede de profilering van een creatieve, culturele en dynamische provincie.’

De kernpodia (Burgerweeshuis, Hedon en Metropool) vormen het bestuur van Stichting Poppunt Overijssel. Samen met vele partners wordt ingezet op een provinciaal netwerk gericht op talentontwikkeling met een landelijke voorbeeldfunctie. Het netwerk bedient de uitvoerende muzikant, evenals de muziekprofessionals werkzaam in de popsector, zoals organisatoren van festivals en bandwedstrijden, popacademie, producenten, boekingskantoren en popproducenten.

Wat ga jij doen?
Om de ambities van Poppunt waar te maken is de organisatie per 1 april 2018 op zoek naar een Coördinator. Als coördinator draag je bij aan het formeren van een goede keten rondom muziek in Overijssel. Je adviseert artiesten, de podia, culturele instellingen, muziekopleidingen, de gemeenten en de provincie als het gaat om popmuziek en talentontwikkeling in Overijssel. Ook breng je partijen/artiesten bij elkaar om in gezamenlijkheid initiatieven te ontplooien.

Je werkt nauw samen met de adviseur talentontwikkeling van de kernpodia in Overijssel en samen met hem ga je de doelstellingen tot uitvoering brengen en je bouwt de netwerkorganisatie uit naar een nog hoger niveau. Bij Poppunt Overijssel willen we poptalenten uit de hele provincie de kans bieden om hun talenten verder te ontwikkelen, en laten zien op de grote en kleinere podia in Overijssel.

In de diverse projecten werk je collegiaal samen met verschillende partners in de sector. Je onderhoudt dan ook een breed netwerk en bent veel onderweg om relaties op lokaal niveau in Overijssel te bezoeken en te adviseren. Je wordt hét knooppunt voor het netwerk.

Lees hier verder voor de volledige vacature.