Reactie Popcoalitie Raad voor Cultuur

terug

7 mei 2019

De Raad voor Cultuur presenteerde op 11 april jl. zijn advies over het cultuurstelsel 2021-2024. Zie hier de reactie van de Popcoalitie.