Vacature (Extern) Bestuursvoorzitter Popcoalitie

terug

Woensdag 5 december 2018

De Popcoalitie is een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties uit de pop-, r&b/hiphop- en dancemuzieksector. De Popcoalitie is op zoek naar een (Extern) Bestuursvoorzitter. 

Algemeen

 • De Popcoalitie-voorzitter vertegenwoordigt De Popcoalitie en bestuurt in nauw overleg met andere Popcoalitie-bestuursleden de stichting. Het Popcoalitie-bestuur is een collegiaal bestuur en kent een gezamenlijke taakopvatting.
 • De Popcoalitie streeft diversiteit na. Bij de samenstelling van het bestuur wordt daar indien mogelijk rekening mee gehouden.
 • De Popcoalitie kent een bestuursreglement, waarin taken en verantwoordelijkheden van het Popcoalitie-bestuur staan beschreven. Het Popcoalitie-bestuur bestaat uit maximaal zes en minimaal vier leden. Het Popcoalitie-bestuur kent een zetelverdeling.

Algemene taken Popcoalitie- voorzitter

 • De voorzitter onderhoudt contacten binnen de stichting, in de keten/bedrijfskolom en eventueel, met collega-koepels en bracheorganisaties, de overheid, de media en andere relevante partijen.
 • Hij behartigt daarbij vooral de belangen van de aangeslotenen van De Popcoalitie en heeft een duidelijke visie op popcultuur.
 • De voorzitter geeft leiding aan een collegiaal bestuur met een sterk gezamenlijke taakopvatting.
 • De voorzitter zit bestuursvergaderingen en de aangeslotenen vergaderingen voor. Hierbij is ervaring met technisch voorzitterschap gewenst om effectief en efficiënt overleg te voeren, deelnemers optimaal te laten bijdragen en tot heldere en snelle besluitvorming te komen.
 • De voorzitter onderschrijft de doelstellingen, het vigerende beleidsplan en de werkwijze van De Popcoalitie en draagt een en ander met verve uit.

Profiel
De voorzitter:

 • Heeft geen belangen bij een van de aangeslotenen en kan derhalve onafhankelijk opereren;
 • Is bij voorkeur een ervaren bestuurder en onderschrijft het belang van een brancheoverleg;
 • Heeft een inhoudelijke visie op het belang en de toekomst van de popmuziek sector en weet deze overtuigend uit te dragen;
 • Is in staat om deze inhoudelijke visie op de toekomst van de coalitie op realistische wijze en met duidelijke prioriteiten tot uitvoering te (laten) brengen;
 • Is niet alleen gezaghebbend, maar vooral ook een inspirerende persoonlijkheid voor jong en oud, voor alle aangeslotenen en daarbuiten.

Kwaliteiten
De ideale voorzitter:

 • Is een bestuurder die staat voor popcultuur en met name muziek in de culturele en creatieve sector;
 • Hecht groot belang aan goed ondernemer- en werkgeverschap in de sector;
 • Bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een vereniging en/of stichting;
 • Kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van De Popcoalitie ;
 • Kan het beleid van De Popcoalitie binnen en buiten de stichting uitdragen;
 • Kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot eventuele werkorganisaties/opdrachtnemers, is niet gericht op het operationeel beleid indien daar sprake van is;
 • Kent de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • Is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de eventuele werkorganisaties/opdrachtnemers en de vergadering van aangeslotenen een spiegel voor te houden;
 • Kan met vertrouwelijke gegevens omgaan;
 • Kent en begrijpt de problematiek en de praktijk van alle Popcoalitie-aangeslotenen;
 • Snapt de problematiek van alle aangeslotenen en kent de verschillende praktijken kent, dan wel beschikt over de capaciteiten zich deze snel eigen te maken;
 • Is communicatief ijzersterk, zowel intern als extern
 • Is een bindende persoonlijkheid met niettemin duidelijke opvattingen en dito stijl;
 • Is bij uitstek een teamspeler die weet dat verbinden en samenwerken cruciaal zijn en weet dit samen met andere bestuursleden en betrokkenen waar te maken;
 • Heeft een goed relevant netwerk vooral buiten de sector en weet dit op basis van persoonlijke kwaliteit uit te bouwen;
 • Is zeer benaderbaar en toegankelijk voor alle leden, kan goed luisteren (sociaal intelligent).

Lees hier meer.