Nieuwe versie protocol voor poppodia

terug

29 september 2020

Het Protocol heropening poppodia kent alweer een nieuwe editie (versie 8, ingaande per 29 september 2020). Er zijn enkele wijzigingen aangebracht naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die het kabinet aankondigde.

Het maximum aantal toegestane bezoekers is beperkt tot 30 personen per zaal. Veiligheidsregio’s kunnen hiervoor een ontheffing verlenen aan individuele podiumorganisaties.
Na 22:00 uur mag er geen eten en drinken meer worden verkocht. Uiterlijk om 01:00 uur moeten podia sluiten en moeten alle bezoekers zijn vertrokken. Voor zelfstandige horeca geldt dat na 21:00 uur geen gasten meer mogen worden toegelaten. Uiterlijk om 22:00 uur moet het cafe/restaurant zijn gesloten en moeten alle gasten zijn vertrokken.

De nieuwe en eerdere versies zijn hier te vinden.

Nieuwe versie protocol voor poppodia