Stand van zaken in de Nederlandse popsector

terug

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is er onderzoek gedaan naar de actuele stand van zaken in de Nederlandse popsector. Het is bedoeld als eerste stap om de popsector en met name de onderzoeksvragen die er liggen, in kaart te brengen.

De knel punten die genoemd worden zijn:

  1. Structureel zwakke inkomenspositie van het overgrote deel van de makers.
  2. Onvoldoende aansluiting van de subsidiesystematiek op de Nederlandse popsector.
  3. Structurele afhankelijkheid en machtsongelijkheid makers ten opzichte van andere spelers.
  4. Ingrijpende gevolgen COVID-19 voor de popsector.
  5. Potentieel gebrek aan kleine podia.

 

Download het onderzoek

Stand van zaken in de Nederlandse popsector