Steunfonds Rechtensector van start met miljoenensteun OCW

terug

1 september 2020

Vandaag is bekendgemaakt dat minister Van Engelshoven van OCW vijf miljoen euro subsidie toekent aan het Steunfonds Rechtensector van de Federatie Auteursrechtbelangen. Naast dit bedrag dragen de uitvoerende organisaties van rechthebbenden zelf ook vijf miljoen euro bij. Hierdoor is er een totaal van tien miljoen euro beschikbaar voor de stimulering van (nieuwe) werken (boeken, journalistieke werken, beeld, muziek en films) in deze moeilijke tijden.

De Federatie Auteursrechtbelangen, met de drie aangesloten koepels Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) en de vereniging van collectieve beheersorganisaties (VOI©E), heeft het initiatief genomen om professionals in de rechtensector financieel bij te staan nu de activiteiten waaraan zij inkomsten uit putten grotendeels stil zijn gevallen.

De aan het steunfonds deelnemende collectieve beheersorganisaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende met OCW-gelden gesubsidieerde projecten:

• het Investeringsfonds muziek (onder de verantwoordelijkheid van Buma/Stemra) voor componisten, tekstschrijvers en uitgevers van muziek;
• het Muziekproductiefonds, uitgevoerd door Sena, voor performers en producenten van muziek;
• het Pictoright steunfonds voor beeldend kunstenaars, fotografen en andere beeldmakers;
•  het NORMA Corona Fonds voor uitvoerende kunstenaars;
•  het Stichting Lira Fonds is verantwoordelijk voor de Startgeldregeling voor Scenarioschrijvers en de Regeling Nieuwe Projecten en Werkbeurzen Auteurs, beiden uitgevoerd door de Stichting Steunfonds Auteurs, alsmede voor de Regeling Steunfonds Freelance Journalisten, uitgevoerd door de Stichting MatchingFonds van De Coöperatie;
•  het VEVAM-fonds Noodsteun voor regisseurs, uitgevoerd door Stichting VEVAM Fonds.

Meer informatie en voorwaarden voor deelname aan de regelingen is hier te vinden.

Steunfonds Rechtensector van start met miljoenensteun OCW