Taskforce vraagt kabinet om helder perspectief

terug

Het virus mag dan wel onvoorspelbaar zijn, hoe we erop reageren hoeft dat niet te zijn. De Taskforce culturele en creatieve sector roept het kabinet op om snel te komen met een voorspelbare overheidsstrategie, gericht op verschillende stadia van de pandemie. Geef aan bij welke coronasignaalwaarden beperkende maatregelen voor de culturele sector in werking treden of opgeheven kunnen worden. Koppel deze maatregelen duidelijk aan financiële steunpakketten.

Bijna twee jaar lang gaat de sector door een jojo van (gedeeltelijke) lockdowns. Nu is het tijd voor een duidelijk perspectief. Linksom of rechtsom moeten we leven met deze pandemie. Vanuit vrijwel alle bedrijfstakken klinkt de roep om op een veilige manier te kunnen heropen. De Taskforce culturele en creatieve sector wil een aanpak waarbij de basisbeleidsreflex niet meer ‘sluiten’ hoeft te zijn, maar ‘veilig openblijven’. Een aanpak met perspectief op herstel.

De Taskforce culturele en creatieve sector vraagt van het nieuwe kabinet:

  • Kom met voorspelbare en inzichtelijke coronamaatregelen. Geef aan bij welke risicostadia welke maatregelen in werking treden.
  • Maak een directe koppeling van coronamaatregelen aan financiële steun aan alle schakels in de culturele keten: organisaties én makers/zzp’ers.
  • Maak gebruik van coronatoegangsbewijzen én de ervaringen die wij inmiddels hebben opgedaan met het veilig ontvangen van publiek om culturele organisaties onder alle omstandigheden veilig en verantwoord open te houden.

Aankomende week presenteert de Taskforce culturele en creatieve sector een Openings- en herstelplan, dat zes voorstellen omvat om onze sector wendbaar de crisis door te laten komen en weerbaar de crisis uit.

Taskforce vraagt kabinet om helder perspectief