Uitslag Kort Geding Unmute Us c.s. tegen de Staat

terug

Vrijdag 1 oktober

Tijdens het kort geding op vrijdag 1 oktober heeft de voorzieningenrechter de evenementensector ongelijk gesteld. Indoor evenementen mogen nog steeds op een maximaal van 75% capaciteit draaien en na middernacht mag er niet meer geprogrammeerd worden. 

Het kort geding werd aangepast door twintig organisaties, waaronder Unmute Us, ID&T en MOJO. Zij eisten dat het kabinet evenementen en clubavonden weer zou toestaan zonder de beperkingen van 75% capaciteit en de tijd. De rechter liet weten zich terughoudend op te stellen bij de beoordeling van deze nieuwe maatregelen. De uitkomsten van het Fieldlab-onderzoek zijn volgens de rechter meegenomen in het OMT advies. “Dat heeft geleid tot een besluit tot stapsgewijze versoepelingen met afschaffen van de anderhalvemetermaatregel, maar met aanvullende maatregelen voor binnenevenementen. Dat leidt niet tot ongerechtvaardigd onderscheid met andere branches. De noodzaak van de genomen maatregelen voor binnenevenementen is door de Staat uitgelegd en die uitleg is niet onbegrijpelijk.”

De evenementen- en festivalsector is diep teleurgesteld in de uitspraak van de rechter en beraden zich momenteel op vervolgstappen.

Uitslag Kort Geding Unmute Us c.s. tegen de Staat