terug

Eerder vond er veel onduidelijkheid plaats over concertzalen omdat het niet helder was of de sector onder horeca of evenementen valt. Nu de nieuwe bredere definitie bekend is blijkt dat de poppodia voorlopig de deuren nog niet kunnen openen. 

Er wordt wel gesproken over het voorbereiden en inplannen van evenementen na 1 september. Verwacht wordt dat dan de podia weer open kunnen met in acht neming van nieuwe maatregelen.