Publicaties en fondsen

Onderzoek en publicaties

Nieuwe versie protocol voor poppodia (per 14 oktober)

Na aanleiding van de aangescherpte maatregelen, kent het Protocol Heropening Poppodia kent een weer nieuwe editie: versie 10. Ten opzichte van de vorige versie (7 oktober) is het protocol op de volgende punten gecorrigeerd en aangevuld: Horeca-activiteiten zijn niet mogelijk. Horecafunctie is geheel niet toegestaan. Alle eet- en drinkgelegenheden in publieksruimten blijven gesloten. Groepsgrootte bezoekers maximaal 30 personen (exclusief personeel) per zaal/ruimte, geen ontheffingen meer. Er is geen landelijke beperking meer qua sluitingstijden.

Downloaden

Routekaart coronamaatregelen

Na aanleiding van de huidige situatie presenteerde het kabinet op dinsdag 13 oktober 2020 een ‘Routekaart coronamaatregelen’ waarmee ze de verspreiding van het virus onder controle wil krijgen. De kaart bestaat uit vier risiconiveaus: 'waakzaam', 'zorgelijk', 'ernstig' en 'zeer ernstig’.

Download hier de routekaart 

Stand van zaken in de Nederlandse popsector

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is er onderzoek gedaan naar de actuele stand van zaken in de Nederlandse popsector. Het is bedoeld als eerste stap om de popsector en met name de onderzoeksvragen die er liggen, in kaart te brengen

Downloaden

Europese poppodia verwachten een omzetdaling van 64%

Live DMA heeft berekend dat de 2600 bij de Europese brancheorganisatie aangesloten podia en festivals dit jaar ruim €1,2 miljard minder aan inkomsten binnenkrijgen. Dit is een daling van 64% in vergelijking met 2019.

Download hier de volledige publicatie

Meerjarige subsidies Talent & Festivals 2021-2024 zijn bekend

De vierjaarlijkse toekenningen voor de meerjarige subsidies Talent & Festivals 2021-2024 zijn bekend. Hiermee ondersteunt het Fonds Cultuurparticipatie instellingen op het gebied van Talentontwikkeling, Kunstfestivals en Erfgoedmanifestaties, gericht op cultuurmaken in de vrije tijd.

Download hier alle adviezen

Brief POPnl aan adviescommissie betreft Friesland Pop

Downloaden

Basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024

Eens in de vier jaar adviseert de Raad voor Cultuur over de toekenning van rijkssubsidies aan culturele instellingen. Dit jaar in het kader van de Basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS).

Downloaden

Akkoorden in majeur: regionale verankering

Sinds 2017 stimuleert Méér Muziek in de Klas dat scholen, pabo’s, conservatoria, muziekscholen, verenigingen, ondernemers, overheden en andere belanghebbenden de handen ineenslaan om het muziekonderwijs in hun regio’s structureel te verbeteren. Die samenwerking wordt bekrachtigd in een lokaal convenant: een ‘MuziekAkkoord’

Downloaden

Convenant Talentontwikkeling in de Popmuziek 2020-2024

Afspraken over de talentontwikkeling in de popmuziek voor de komende vijf jaar

Downloaden

Op weg naar het nieuwe normaal

Minimale meerkosten van eerlijke betaling in de cultuursector berekend

Downloaden 

VNPF reageert op advies van de Raad voor Cultuur

Downloaden

Advies Cultuurstelsel 2021-2024

Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur

Downloaden

Exportwaarde Nederlandse Populaire Muziek

Nederlandse dj’s tillen exportwaarde popmuziek tot boven de tweehonderd miljoen

Downloaden

Regionale Cultuurindex

Downloaden

Het culturele leven

10 culturele domeinen bezien vanuit 14 kernthema’s

Downloaden

Global Collections Report 2018

Downloaden

Toolkit Afvalvrije Festivals

Van afval naar grondstof

Downloaden

Governance Code Cultuur 2019

Downloaden

Poppodia en -Festivals in cijfers 2017

Downloaden

Cultuur werkt voor de provincie

8 punten voor de verkiezingsprogramma's

Downloaden

Presentatie De Waarde van Pop 2.0

Handreiking voor gemeenten

Downloaden

Culturele vacatures onderzocht

Voor een dubbeltje op de eerste rang: arbeidsmarkt van de culturele sector

Downloaden

De lobby gaat lokaal

Gemeenten krijgen steeds meer Rijkstaken toebedeeld. De Lobbyist trekt vanuit Den Haag de provincie in. Zijn de raadsverkeizingen van 21 maart jl. een goed moment om lokaal invloed te krijgen?

Downloaden

Cultuur in een open samenleving

Uitwerking van de plannen in het regeerakkoord over de waarde van cultuur

Downloaden 

Publicatie Arbeidsmarktagenda

Voor de Culturele en Creatieve Sector

Downloaden 

De Waarde van Pop 2.0

Handreiking voor gemeenten

Downloaden / Bestellen

Update Haagse Popnota

Gemeente investeert in Den Haag als popstad

Downloaden

De Waarde van Pop

De maatschappelijke betekenis van popmuziek

Downloaden / Bestellen

Pop Met Beleid

Handreiking voor gemeenten

Downloaden / Bestellen

Poppodia en -Festivals in Cijfers 2016

Jaarcijfers (2016) van 53 poppodia en 44 popfestivals

Downloaden

Talentontwikkeling en de poppodia

Onderzoek naar financiële druk op poppodia en hun rol bij talentontwikkeling

Downloaden 

Economische Impact Popmuziek 2016

Eindrapportage Gemeente Den Haag

Downloaden 

Europees Auteurscontractrecht

Studie van de EU naar de contractuele positie van o.a. makers

Downloaden

Raad voor Cultuur

Verkenningsaanvraag cultuurbeleid 2021 en verder

Downloaden 

De Staat van Cultuur 3

Cultuurindex Nederland 2005-2015

Downloaden

Fondsen en subsidies

Fonds Podiumkunsten (FPK)

Het landelijke cultuurfonds heeft subsidieregelingen waar festivals en podia, maar ook bands, acts én individuen gebruik van kunnen maken. Klik hier voor mee informatie.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Wil je subsidie aanvragen voor een vorm van amateurkunst? Doe dat dan hier, bij het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur en natuurbehoud in Nederland, door middel van bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Via deze link vind je meer informatie.

Sena Performers Muziekproductiefonds

Professionele muzikanten die een cd in eigen beheer willen uitbrengen kunnen hier een aanvraag doen voor financiele ondersteuning die voor tweederde uit een schenking bestaat en voor eenderde uit een lening. Klik hier voor meer informatie.