Dutch Music Export hulpfonds

terug

Op basis van het Dutch Music Export Corona Hulpfonds kan een tegemoetkoming in de kosten worden aangevraagd onder voorwaarde dat er sprake is van annulering van buitenlandse optredens waardoor reeds gemaakte kosten niet konden worden terugverdiend of vanwege extra kosten voor repatriëring uit het buitenland. Deze tegemoetkoming is bedoelt voor alle Nederlandse artiesten binnen het genre popmuziek die geconfronteerd zijn met onvoorziene kosten als gevolg van het afzeggen van buitenlandse optredens of repatriëring uit het buitenland vanwege de internationale Corona maatregelen.

Onvoorziene kosten zijn de out of pocketkosten voor reis, verblijf en visa alsmede voor productie en promotie. Het betreft dus nadrukkelijk reeds gemaakte kosten die direct betrekking hebben op internationale optredens en waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan voor 16 maart 2020, en waarvoor onderliggende bewijsstukken (facturen, contracten) beschikbaar zijn. De tegemoetkoming in de kosten is afhankelijk van de hoogte van de kosten alsmede de totale omvang van het aantal aanvragen. Dutch Music Export stelt op dit moment een bedrag van 150.000 euro beschikbaar waarbij pro rata zal worden gekeken naar de uiteindelijke hoogte van de tegemoetkoming per artiest.

Vanaf 4 mei 2020 tot uiterlijk 1 juni 2020 is het mogelijk om een beroep te doen op het DME Corona Hulpfonds via de website van Dutch Music Export. Aanvragen vinden plaats op basis van een standaardformulier op de website van Dutch Music ExportDownload hier het benodigde kostenoverzicht formulier. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen een besluit.

Dutch Music Export hulpfonds