Nationaal Podiumplan

terug

Een vernieuwend podiuminitiatief

Gister maakte initiatiefnemers, Kunstenbondvakgroep Muziek/Ntb, SENA Performers en Stichting Norma het Nationaal Podiumplan bekend. Met het plan worden gages voor optredens in kleine podia aangevuld tot de SENA-norm van 265 euro per show. Hiermee voorziet de regeling volgens de initiatiefnemers in een grote behoefte van welwillende kleine podia die geen Rijkssubsidie ontvangen en onvoldoende omzet draaien om artiesten te betalen naar fair pay maatstaven. Het ultieme doel van het plan is het realiseren van een duurzame optreed infrastructuur inclusief eerlijke betaling in de world/jazz.

Naar voorbeeld van dit initiatief zal bovendien ook voor Popmuziek binnenkort een Nationaal Podiumplan gestart worden. Dat wordt mogelijk dankzij een extra bijdrage uit het Steunfonds Rechtensector. De vermoedelijke startdatum voor popaanvragen is 1 september.

Zo werkt het Nationaal Podiumplan in een notendop:

  • Musici en formaties die geen structurele en/of projectsubsidie ontvangen kunnen zich vanaf 1 juni inschrijven bij het Nationaal Podiumplan. Hier vind je de voorwaarden voor inschrijving.
  • Kleine podia en concertorganisatoren met world/jazz programmering en ruimte voor improvisatie kunnen zich vanaf 1 juni inschrijven bij het Nationaal Podiumplan. Podia en organisaties moeten voldoen aan deze voorwaarden.
  • De subsidieregeling geldt alleen voor optredens geboekt door podia en concertorganisatoren die staan ingeschreven bij het Nationaal Podiumplan.
  • Het Nationaal podiumplan is een digitaal loket.
  • Een bandleider meldt de geboekte show aan bij het Nationaal Podiumplan.
  • Het podium stelt zelf minimaal 132,50 euro gage per optredend muzikant beschikbaar, de helft van de SENA gagenorm.
  • Het Nationaal Podiumplan vult de gage aan tot de gagenorm van 265 euro per musicus. (Met een maximum van 662,50 euro per concert)

Meer informatie over de regeling vind je op de site.

Nationaal Podiumplan