Nieuws

Nationaal Podiumplan

Nationaal Podiumplan

Een vernieuwend podiuminitiatief

Gister maakte initiatiefnemers, Kunstenbondvakgroep Muziek/Ntb, SENA Performers en Stichting Norma het Nationaal Podiumplan bekend. Met het plan worden gages voor optredens in kleine podia aangevuld tot de SENA-norm van 265 euro per show. Hiermee voorziet de regeling volgens de initiatiefnemers in een grote behoefte van welwillende kleine podia die geen Rijkssubsidie ontvangen en onvoldoende omzet draaien om artiesten te betalen naar fair pay maatstaven. Het ultieme doel van het plan is het realiseren van een duurzame optreed infrastructuur inclusief eerlijke betaling in de world/jazz.

Naar voorbeeld van dit initiatief zal bovendien ook voor Popmuziek binnenkort een Nationaal Podiumplan gestart worden. Dat wordt mogelijk dankzij een extra bijdrage uit het Steunfonds Rechtensector. De vermoedelijke startdatum voor popaanvragen is 1 september.

Zo werkt het Nationaal Podiumplan in een notendop:

 • Musici en formaties die geen structurele en/of projectsubsidie ontvangen kunnen zich vanaf 1 juni inschrijven bij het Nationaal Podiumplan. Hier vind je de voorwaarden voor inschrijving.
 • Kleine podia en concertorganisatoren met world/jazz programmering en ruimte voor improvisatie kunnen zich vanaf 1 juni inschrijven bij het Nationaal Podiumplan. Podia en organisaties moeten voldoen aan deze voorwaarden.
 • De subsidieregeling geldt alleen voor optredens geboekt door podia en concertorganisatoren die staan ingeschreven bij het Nationaal Podiumplan.
 • Het Nationaal podiumplan is een digitaal loket.
 • Een bandleider meldt de geboekte show aan bij het Nationaal Podiumplan.
 • Het podium stelt zelf minimaal 132,50 euro gage per optredend muzikant beschikbaar, de helft van de SENA gagenorm.
 • Het Nationaal Podiumplan vult de gage aan tot de gagenorm van 265 euro per musicus. (Met een maximum van 662,50 euro per concert)

Meer informatie over de regeling vind je op de site.

TRSEC Garantieregeling

TRSEC Garantieregeling

Hoewel het niet voorstelbaar is dat evenementen vanaf 1 juli weer kunnen plaatsvinden op dezelfde manier zoals vóór corona, verwacht het kabinet dat de epidemiologische situatie de tweede helft van 2021 gunstiger is dan die waarin we ons nu bevinden. Evenementen zouden in die gunstigere situatie weer doorgang kunnen vinden. 

Mocht het door coronamaatregelen toch anders lopen, dan is zijn we daarop voorbereid dankzij de nieuw aangekondigde subsidieregeling. Deze regeling zorgt ervoor dat gemaakte kosten worden vergoed indien het evenement door de Rijksoverheid vanwege de epidemiologische situatie wordt verboden. Aanleiding is het vervallen van de pandemiedekking in de annuleringsverzekering voor evenementen. Als het akkoord vanuit Brussel ontvangen is, kan de regeling gepubliceerd worden. De verwachting is dat de regeling half april gepubliceerd wordt.

De regeling valt binnen een kader met enkele punten. Belangrijk is: 

 • De garantieregeling is gericht op evenementen die gepland/verplaatst zijn tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021 
 • De regeling is bedoeld voor professionele organisatoren van betaalde publieksevenementen, waarbij de organisator verantwoordelijk is voor het organiseren van het evenement en het risico daarvan draagt.
 • Alleen evenementen die bij de voorgaande twee edities een annuleringsverzekering hadden, vallen onder de regeling.
 • In het geval van annuleren ontvangt de organisator maximaal 100% van de dan reeds gemaakte kosten. Van dit bedrag is 80% een gift, voor het meerdere geldt een terugbetalingsverplichting.
 • Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 385 miljoen. Dit plafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Verdere punten vind je terug in dit document