Nieuws

Exportwaarde Nederlandse populaire muziek met 65% gedaald

Exportwaarde Nederlandse populaire muziek met 65% gedaald

Wat vrijwel iedereen aan zag komen, is daadwerkelijk gebeurd: de exportwaarde van de Nederlandse populaire muziek is in 2020 sterk gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. De totale waarde van rechten, opnamen en optredens daalde met maar liefst 65%, waarbij het onderdeel optredens de negatieve uitschieter vormde. Hier bedroeg de daling 77%. De inkomsten uit rechten zijn in 2020 toegenomen, waardoor de uiteindelijke schade iets minder groot uitviel.

De waarde die de Nederlandse muziekexport toevoegt aan de Nederlandse economie bedraagt in 2020 naar schatting € 75.3 miljoen. Dat is het resultaat van het onderzoek dat Perfect & More BV heeft uitgevoerd naar de exportwaarde van de Nederlandse populaire muziek in 2020. Het gaat om jaarlijks onderzoek sinds 2004 in opdracht van Buma Cultuur.

Van de Nederlandse muziekexport is in dit onderzoeksjaar ruim 41% afkomstig uit Rechten (auteursrecht en naburige rechten) (€ 31.1 miljoen). 15% komt uit de exploitatie van Opnamen van Nederlandse artiesten in het buitenland (€ 11.5 miljoen) en 43.3% van Optredens van Nederlandse artiesten over de grens (€ 32.6 miljoen).

Het bedrag van ruim € 75.3 miljoen verwijst naar de opbrengsten van de exploitatie van Nederlandse muziek (Nederlands copyright) in het buitenland na aftrek van gemaakte kosten maar inclusief salarissen, winst en belasting.

Directeur Frank Helmink van Buma Cultuur was voorbereid op een dergelijke kaalslag: "Deze cijfers zijn natuurlijk allesbehalve verrassend. Maar ze geven wel pijnlijk aan wat de pandemie en de getroffen maatregelen hebben aangericht. Ook de cijfers van 2021 zullen dramatisch zijn. Al was er buiten Nederland al meer mogelijk. We zijn weer terug bij af. Al is het talent in Nederland nog niet verdwenen. Het lijkt me van wezenlijk belang dat na jaren van rigoureus uitzetten van de hele culturele sector, we met spoed met dit nieuwe kabinet moeten kijken wat we gezamenlijk kunnen doen om de hele sector en dan met name de acts die in het buitenland potentie hebben, weer versneld op de podia kunnen krijgen. Ik denk dat de sector na bijna twee jaar geduldig wachten wel verdiend heeft dat er nu flink in hun toekomst wordt geïnvesteerd."

De waarde van de popmuziekexport in dit onderzoek is gebaseerd op de gerealiseerde waarde van auteursrechten (openbaarmaking/uitvoeringsrechten en verveelvoudiging/mechanische rechten), naburige rechten (openbaarmaking en verveelvoudiging), artiesten royalties, producenten royalties, geluidsdragers (fysiek/digitaal), opnamen en optredens buiten Nederland.

Taskforce vraagt kabinet om helder perspectief

Taskforce vraagt kabinet om helder perspectief

Het virus mag dan wel onvoorspelbaar zijn, hoe we erop reageren hoeft dat niet te zijn. De Taskforce culturele en creatieve sector roept het kabinet op om snel te komen met een voorspelbare overheidsstrategie, gericht op verschillende stadia van de pandemie. Geef aan bij welke coronasignaalwaarden beperkende maatregelen voor de culturele sector in werking treden of opgeheven kunnen worden. Koppel deze maatregelen duidelijk aan financiële steunpakketten.

Bijna twee jaar lang gaat de sector door een jojo van (gedeeltelijke) lockdowns. Nu is het tijd voor een duidelijk perspectief. Linksom of rechtsom moeten we leven met deze pandemie. Vanuit vrijwel alle bedrijfstakken klinkt de roep om op een veilige manier te kunnen heropen. De Taskforce culturele en creatieve sector wil een aanpak waarbij de basisbeleidsreflex niet meer ‘sluiten’ hoeft te zijn, maar ‘veilig openblijven’. Een aanpak met perspectief op herstel.

De Taskforce culturele en creatieve sector vraagt van het nieuwe kabinet:

  • Kom met voorspelbare en inzichtelijke coronamaatregelen. Geef aan bij welke risicostadia welke maatregelen in werking treden.
  • Maak een directe koppeling van coronamaatregelen aan financiële steun aan alle schakels in de culturele keten: organisaties én makers/zzp’ers.
  • Maak gebruik van coronatoegangsbewijzen én de ervaringen die wij inmiddels hebben opgedaan met het veilig ontvangen van publiek om culturele organisaties onder alle omstandigheden veilig en verantwoord open te houden.

Aankomende week presenteert de Taskforce culturele en creatieve sector een Openings- en herstelplan, dat zes voorstellen omvat om onze sector wendbaar de crisis door te laten komen en weerbaar de crisis uit.

Kabinet verlengt coronasteun ondernemers t/m maart 2022

Kabinet verlengt coronasteun ondernemers t/m maart 2022

woensdag 15 december 2021

Onder de extra maatregelen vallen de Noodmaatregel OverbruggingWerkgelegenheid (NOW), steun aan zelfstandigen, Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL),Belastingmaatregelen, Garantieregelen evenementen (TRSEC), aanvullende TegemoetkomingEvenementen (ATE), Coronafinancieringsregelingen, Culturele en Creatieve sectortegemoetkoming en Sport tegemoetkoming.

Lees 
hier verder over alle extrasteunmaatregelen. Onderstaand worden twee regelenen uitgewerkt.

Culturele en creatieve sector: Door de verlenging van de beperkende maatregelen worden de culturele en creatieve sector wederom hard geraakt. Het kabinet maakt 59,5 miljoen euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector ook in de maand januari te ondersteunen. Ook verlengt het kabinet de leenfaciliteit bij Cultuur+Ondernemen tot en met het tweede kwartaalvan 2022 en trekt hiervoor 25 miljoen euro extra uit.

Evenementen: De garantieregeling evenementen (TRSEC)en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) verlengt het kabinet tot en met het derde kwartaal van 2022. Deze regelingen treden in werking als eenevenement in deze periode door de Rijksoverheid wordt verboden. Hiervoor geldtin het eerste kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 90% en in het tweede en derde kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 80%. Het kabinet maakt de verdere voorwaarden voor deze regelingen begin 2022 bekend. Voor professionele sportwedstrijden houdt het kabinet per tak van sport en type evenement in de gaten of de generieke steunmaatregelen afdoende zijn, of aanvullende steun noodzakelijk is gedurende de looptijd van de corona maatregelen.

Week van het Nederlands Poptalent

Week van het Nederlands Poptalent

22 t/m 28 november 2021

Artiesten, makers, muzikanten, producers en rappers spelen een onmiskenbare rol in de samenleving. Zij bekritiseren, vertegenwoordigen, innoveren, zoeken en entertainen. Als gevolg van de coronacrisis heeft deze creatieve voorhoede echter lange tijd nauwelijks werk kunnen presenteren. Daarom zetten Muzikantendag, No Man’s Land en Popronde, samen met alle popkoepels en mediapartners, poptalent in de spotlight en roepen gezamenlijk de Week van het Nederlands Poptalent uit van 22 t/m 28 november.

De verplaatsing van evenementen heeft ervoor gezorgd dat de deze muziekorganisaties programma aanbieden in deze week voor en met aanstormend poptalent. In het kader van talentontwikkeling staan presentatie, ontmoeting en kennisdeling centraal deze week. Muzikantendag, No Man’s Land en Popronde bundelen hun krachten om samen met de provinciale popkoepels en mediapartners extra aandacht te geven aan deze waardevolle makers.

Te zien in de Week van het Nederlands Poptalent:

  • No Man’s Land - 22, 23 & 24 November
  • Popronde - 25, 26 & 27 november
  • Muzikantendag - 27 november

Meer programma wordt binnenkort bekend gemaakt.