Brief POPnl: Schrappen 3voor12 Radio

terug

Met grote verbazing hebben wij kennisgenomen van het voornemen van de NPO om de programmering van 3voor12 te verwijderen uit het nieuwe programma-aanbod van 3FM. Middels deze brief wil POPnl haar ongenoegen uiten, en tevens benadrukken wat het grote belang is van 3voor12 voor de ontwikkeling van popmuziek in Nederland.

POPnl vertegenwoordigt de 15 grootstedelijke en provinciale popkoepels die in Nederland actief zijn. Onze aangesloten richten zich op talentontwikkeling van popmuziek in de grote steden en de diverse regio’s van Nederland. We vertegenwoordigen een diepgeworteld netwerk dan rijkt van Groningen tot Maastricht en van Amsterdam tot Drenthe. Onze leden werken iedere dag hard aan het aanjagen van nieuwe talenten door hen coaching, kennis, netwerk en middelen te bieden. In de ontwikkelingsketen van de Nederlandse popmuziek vormen zij, samen met onze partners uit het convenant Talentontwikkeling (Popronde, Popsport, Kunstbende) een cruciale schakel in de doorstroming van de vele getalenteerde muzikanten die Nederland kent. In deze doorstroming vervult 3voor12 een onmisbare rol.

De volledig brief is hier te lezen.

Brief POPnl: Schrappen 3voor12 Radio