Brexit en de Nederlandse muziekindustrie (2)

terug

21 februari 2019

Op 29 maart komt er (hoogstwaarschijnlijk) een eind aan de soap die Brexit heet. Wat voor gevolgen heeft het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie voor de Nederlandse (live-) muziekindustrie? Zijn poppodia, festivals en artiesten zich al aan het voorbereiden of kijken ze vooralsnog de kat uit de boom? In deze driedelige serie gaat Entertainment Business op onderzoek uit. 

Het eerste deel vind je hier.

Dat de Brexit gevolgen heeft voor podia en programmeurs die Britse artiesten willen boeken, staat buiten kijf. “De Brexit betekent sowieso meer papier stapelen, met veel meer administratief werk” vertelt Ben Kamsma van Paradiso. “Er komen dingen op de weg die niet voorzien zijn, de overheid ligt te slapen. Ze is er niet op voorbereid dat er straks bij een loket werkvergunningen moeten worden aangevraagd. Om dat een beetje soepel te laten verlopen zijn niet genoeg mensen beschikbaar. Daar heeft veertig jaar inzetten op digitalisering wel voor gezorgd. Zo is last-minute een Britse artiest boeken er niet meer bij.”

Eenzijdige vrijstelling
Britse artiesten hebben straks bij aankomst in Nederland een visum nodig om Nederland binnen te komen. Daarmee kunnen ze binnen een periode van dertien weken maximaal zes aaneengesloten weken werken, legt Dick Molenaar van All Arts Belastingadviseurs uit. “Doordat Britse artiesten dan buiten de regels van de Europese Unie vallen, hoeft er geen BTW gerekend te worden als ze hier optreden. Voor de Nederlandse zaal wordt het een buitenlandse verwerving, waardoor de Nederlandse BTW administratief kan worden aangegeven en afgetrokken. De Nederlandse eenzijdige vrijstelling voor sociale premies en loonbelasting blijft voor hen bestaan.”

Douanecontrole
Voor Nederlanders die in het VK willen optreden, zijn de gevolgen mogelijk veel onduidelijker en wellicht ook groter. Zij moeten misschien ook een visum aanvragen. Door het opzeggen van het EU-verdrag worden landsgrenzen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk straks weer gecontroleerd door de douane. Dit was ondervangen in het plan dat May met de onderhandelaars van de EU was overeengekomen, maar dat eind januari werd weggestemd in het Britse Lagerhuis. “Het is op dit moment nog onduidelijk of ik begin april, als ik voor een afspraak in Londen moet zijn, het land wel in mag” grinnikt Molenaar. “Een no-deal betekent waarschijnlijk dat ik een visum moet aanvragen. Het was al lastig om als niet-Amerikaanse of niet-Canadese artiest in Groot-Brittannië op te treden, en dat wordt nu nog lastiger. Bovendien wordt er straks minder geld verdiend voor artiesten die daar optreden, door de waardevermindering van de Engelse pond.”

Glastonbury
Toch blijft het Verenigd Koninkrijk aantrekkelijk voor Nederlandse artiesten, dankzij de rijke muziekhistorie, vele optreedmogelijkheden en muziekliefhebbende en kapitaalkrachtige inwoners. Zoals voor de Amsterdamse band MY BABY, dat meerdere keren door Groot-Brittannië tourde en optrad op grote festivals als Glastonbury en Isle of Wight. Ook komende zomer staat er weer een tournee langs de Britse festivals in de agenda, vertelt manager Steijn Koeijvoets.

Certificate of sponsorship
Bij het Dutch Music Exportbureau van Buma Cultuur, dat Nederlandse muziek in het buitenland promoot en ondersteunt, wordt vooruitgekeken op wat er in de nabije toekomst mogelijk gaat gebeuren voor Nederlandse artiesten die in Groot-Brittannië willen optreden. “Op dit moment is er eigenlijk geen concrete waarheid betreft de regeling voor Nederlandse artiesten die post-Brexit in het Verenigd Koninkrijk willen optreden” legt Bart van Haare uit. Mogelijk komt er eenzelfde soort werkvisum dat nu nodig is om artiesten van buiten de EU en het VK daar te laten optreden, zoals er nu een Temporary Worker – Creative and Sporting visa (Tier 5) is. “Agenten en concertorganisatoren werken op dit moment met een speciale verklaring voor dergelijke bands. Die verklaring heet ‘certificate of sponsorship’. Om zo’n certificaat te kunnen aanvragen heb je lokaal een agent of promoter nodig die daar een licentie voor heeft. We verwachten dat er een variatie op dit systeem geïntroduceerd gaat worden.”

Carnet
Het aanvragen van een visum via een agent of promoter in het bezit van een certificate of sponsorship betekent extra werk, kosten en tijd. De kosten van een visum om op te mogen treden zijn maar liefst £244 per persoon. Maar daarmee is de kous nog niet af; behalve de arbeid krijgen ook de apparatuur, instrumenten en eventuele merchandise te maken met de Brexit. “De verleggingsregeling bestaat daar na 29 maart niet meer” legt Molenaar uit. “Dat betekent lange wachttijden bij de douane en BTW afdragen aan de Britten over je backline, optreden en merchandise.”

Wellicht gaat de situatie dan weer terug zoals die er was voordat de Europese Unie er kwam: dat voor elk stuk backline of merchandise een carnet moet worden aangevraagd. “Een carnet is een formulier waarmee je toestemming hebt om goederen (tentoonstellingsgoederen in dit geval) tijdelijk in te voeren en weer uit kan voeren” legt Van Haare uit. “Voor bands buiten de EU geldt een carnet per stuk backline voor de hele Europese Unie. De wet ziet de EU dan als één land. Verlaat Groot-Brittannië de EU, dan moet je voor het VK dus aparte carnetformulieren hebben om de backline in te kunnen voeren en weer mee naar huis te kunnen nemen. Dit zal, als het zover komt, voor veel toerende bands veel extra papierwerk opleveren.”

Lees hier meer (Entertainment Business).