Publicaties en fondsen

Onderzoek en publicaties

Poppodia en -Festivals in Cijfers 2022

De VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals) publiceerde cijfers over 2022.

“Deze podia en festivals hadden in het eerste kwartaal van 2022 nog te maken met strikte coronamaatregelen, maar trokken in totaal 7,6 miljoen bezoeken in 2022, in vergelijking met 8,6 miljoen bezoeken in 2019. Er was in 2022 iets meer werkgelegenheid bij de poppodia dan in 2019. Opvallend voor 2022 zijn de hoge kostenstijgingen voor de podia, zoals voor personeel, huisvesting, inkoop horeca en programma, terwijl de gemeentelijke subsidies niet evenredig werden verhoogd.”

Download de volledige publicatie hier. 

De kloof tussen inzet en inkomsten van popmuzikanten

De ketentafel popmusici presenteerde op ESNS 2023, na een jaar onderling overleg, een analyse van de inkomenskloof tussen de actuele gages en een passend en eerlijk honorarium (fair pay) voor popmuzikanten. Dit gebeurde in het panel Faire Gages in de Popsector met fairPACCT programmamanager Noud van de Rhee, Pien Feith (Friendly Fire), Rita Zipora (BAM! Popauteurs), Jolanda Beyer (Patronaat) en Will Maas (Kunstenbond), onder leiding van moderator Oscar Kocken.

Download de analyse hier

Poppodia en -Festivals in Cijfers 2021

De VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals) publiceerde cijfers over 2021.

In oktober 2022 zijn 65 poppodia en 57 popfestivals aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). Deze publicatie presenteert een vergelijking tussen recordjaar 2019, het eerste COVID-jaar 2020 en het tweede pandemiejaar 2021 op basis van beschikbare cijfers van 48 poppodia. Daarnaast zijn enkele cijfers van de 57 popfestivals toegevoegd.

Download

LKCA Analyse Verkiezingsprogramma's

Download

Cultuur in de collegeakkoorden

Download

Contracten checklists

BAM! Popauteurs heeft checklists opgesteld waar je als artiest of auteur goed op moet te letten bij het afsluiten van een overeenkomst met een label, uitgever of manager. Dit zijn enkel handvatten als hulp bij je onderhandeling. 

Download de checklists hier

Poppodia en -Festivals in Cijfers 2020

Een publicatie door het VNPF

Zo geslaagd als 2019 was, zo veelbelovend begon ook 2020. Tot half maart 2020 draaiden de poppodia opnieuw in volle bezetting. Tot COVID-19 zich manifesteerde als de grootste spelbreker in de geschiedenis van de Nederlandse live popsector. 

Download hier de nieuwe publicatie 'Poppodia en -Festivals in Cijfers 2020'

Protocol heropening pop-, improvisatie- en jazzpodia

Versie 16

Na aanleiding van de verruimde maatregelen, kent het Protocol Heropening Poppodia kent een weer nieuwe editie: versie 16.

Download het Protocol HIER

Boekman Extra #26

Popmuziek en mecenaat

Op 20 september verscheen een nieuwe aflevering van Boekman Extra, helemaal gewijd aan de vraag hoe het publiek zou kunnen ‘opkomen’ voor de pop. De band tussen fans en makers is in de popmuziek van oudsher sterk.

Maar: zijn muziekliefhebbers bereid hun favoriete bands en muzikanten ook rechtstreeks te ondersteunen? Hoe ziet die steun er dan uit? Wie moeten het geven? En vooral: hoe zetten muzikanten dit op een goede manier in gang?

Downloaden

Protocol voor outdoor festivals (evenementen buiten)

Versie 2.0

De Alliantie van Evenementenbouwers heeft versie 2.0 van het protocol voor outdoor festivals (evenementen buiten) gepubliceerd, waarin o.a. de aanpassingen naar Testen voor Toegang en voorwaarden per 1 juli 2021.

Download 

Protocol heropening pop-, improvisatie- en jazzpodia

Versie 13

Na aanleiding van de verruimde maatregelen, kent het Protocol Heropening Poppodia kent een weer nieuwe editie: versie 12.

Download het Protocol HIER

Protocol heropening pop-, improvisatie- en jazzpodia

Versie 12

Na aanleiding van de verruimde maatregelen, kent het Protocol Heropening Poppodia kent een weer nieuwe editie: versie 12.

Download het Protocol HIER

Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund

Effecten van de coronacrisis in de culturele sector

Het onderzoek richt zicht op de gevolgen van de coronacrisis voor organisaties en de culturele en creatieve sector in 2020.

Download

Fieldlab Evenementen: Evenementen met veel bezoekers onder voorwaarden mogelijk

Evenementen met veel bezoekers zijn mogelijk, ook als er een hoog risiconiveau geldt.  Dat is de belangrijkste conclusie van Fieldlab Evenementen na meerdere testevenementen in de afgelopen maanden.

DOWNLOAD het onderzoeksverslag

Cultuur & Corona | Een jaar later

Precies een jaar na de lockdown op donderdag 12 maart 2020 maar Taskforce culturele en creatieve sector de balans op van de tussenstand in de publicatie ‘CULTUUR & CORONA | EEN JAAR LATER’.

Download 

Peter Kwint presenteert popnota

SP-Kamerlid Peter Kwint presenteert op dinsdag 2 maart 2021 zijn popnota, na een jaar van gesprekken met de gehele sector. Het doel van de nota is de basis leggen voor het popbeleid van de komende periode. 

Download de popnota

Analyse verkiezingsprogramma’s 2021

Door Buma/Stemra

Op 17 maart worden de Tweede Kamer verkiezingen gehouden. In aanloop naar deze verkiezingen heeft Buma/Stemra zich sterk gemaakt voor de belangen van haar leden en voor de sector. In de analyse van Buma/Stemra wordt duidelijk hoe de diverse politieke partijen thema’s als financiële steun, talentontwikkeling, culturele diversiteit etc. in hun programma opnemen.

Download de analyse hier 

Het Kickstart Cultuurfonds helpt podia met locaties coronaproof krijgen

Het Kickstart Cultuurfonds heeft bekendgemaakt welke muziekpodia, theaters en producenten financiële steun ontvangen. In totaal ondersteunt het fonds 418 initiatieven, waaronder 58 muziekpodia.

Download hier een overzicht van de toegekende initiatieven.

De elektronische muziekindustrie tijdens Covid-19

Een onderzoek van ADE en Buma Cultuur. De branche is in acuut gevaar. Zonder overheidssteun kan de leidende positie binnen enkele maanden verloren gaan en daarmee tienduizenden banen.

Downloaden

Nieuwe versie protocol voor poppodia (per 14 oktober)

Na aanleiding van de aangescherpte maatregelen, kent het Protocol Heropening Poppodia kent een weer nieuwe editie: versie 10. Ten opzichte van de vorige versie (7 oktober) is het protocol op de volgende punten gecorrigeerd en aangevuld: Horeca-activiteiten zijn niet mogelijk. Horecafunctie is geheel niet toegestaan. Alle eet- en drinkgelegenheden in publieksruimten blijven gesloten. Groepsgrootte bezoekers maximaal 30 personen (exclusief personeel) per zaal/ruimte, geen ontheffingen meer. Er is geen landelijke beperking meer qua sluitingstijden.

Downloaden

Routekaart coronamaatregelen

Na aanleiding van de huidige situatie presenteerde het kabinet op dinsdag 13 oktober 2020 een ‘Routekaart coronamaatregelen’ waarmee ze de verspreiding van het virus onder controle wil krijgen. De kaart bestaat uit vier risiconiveaus: 'waakzaam', 'zorgelijk', 'ernstig' en 'zeer ernstig’.

Download hier de routekaart 

Stand van zaken in de Nederlandse popsector

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is er onderzoek gedaan naar de actuele stand van zaken in de Nederlandse popsector. Het is bedoeld als eerste stap om de popsector en met name de onderzoeksvragen die er liggen, in kaart te brengen

Downloaden

Europese poppodia verwachten een omzetdaling van 64%

Live DMA heeft berekend dat de 2600 bij de Europese brancheorganisatie aangesloten podia en festivals dit jaar ruim €1,2 miljard minder aan inkomsten binnenkrijgen. Dit is een daling van 64% in vergelijking met 2019.

Download hier de volledige publicatie

Meerjarige subsidies Talent & Festivals 2021-2024 zijn bekend

De vierjaarlijkse toekenningen voor de meerjarige subsidies Talent & Festivals 2021-2024 zijn bekend. Hiermee ondersteunt het Fonds Cultuurparticipatie instellingen op het gebied van Talentontwikkeling, Kunstfestivals en Erfgoedmanifestaties, gericht op cultuurmaken in de vrije tijd.

Download hier alle adviezen

Brief POPnl aan adviescommissie betreft Friesland Pop

Downloaden

Basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024

Eens in de vier jaar adviseert de Raad voor Cultuur over de toekenning van rijkssubsidies aan culturele instellingen. Dit jaar in het kader van de Basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS).

Downloaden

Akkoorden in majeur: regionale verankering

Sinds 2017 stimuleert Méér Muziek in de Klas dat scholen, pabo’s, conservatoria, muziekscholen, verenigingen, ondernemers, overheden en andere belanghebbenden de handen ineenslaan om het muziekonderwijs in hun regio’s structureel te verbeteren. Die samenwerking wordt bekrachtigd in een lokaal convenant: een ‘MuziekAkkoord’

Downloaden

Convenant Talentontwikkeling in de Popmuziek 2020-2024

Afspraken over de talentontwikkeling in de popmuziek voor de komende vijf jaar

Downloaden

Op weg naar het nieuwe normaal

Minimale meerkosten van eerlijke betaling in de cultuursector berekend

Downloaden 

VNPF reageert op advies van de Raad voor Cultuur

Downloaden

Advies Cultuurstelsel 2021-2024

Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur

Downloaden

Exportwaarde Nederlandse Populaire Muziek

Nederlandse dj’s tillen exportwaarde popmuziek tot boven de tweehonderd miljoen

Downloaden

Regionale Cultuurindex

Downloaden

Het culturele leven

10 culturele domeinen bezien vanuit 14 kernthema’s

Downloaden

Global Collections Report 2018

Downloaden

Toolkit Afvalvrije Festivals

Van afval naar grondstof

Downloaden

Governance Code Cultuur 2019

Downloaden

Poppodia en -Festivals in cijfers 2017

Downloaden

Cultuur werkt voor de provincie

8 punten voor de verkiezingsprogramma's

Downloaden

Presentatie De Waarde van Pop 2.0

Handreiking voor gemeenten

Downloaden

Culturele vacatures onderzocht

Voor een dubbeltje op de eerste rang: arbeidsmarkt van de culturele sector

Downloaden

De lobby gaat lokaal

Gemeenten krijgen steeds meer Rijkstaken toebedeeld. De Lobbyist trekt vanuit Den Haag de provincie in. Zijn de raadsverkeizingen van 21 maart jl. een goed moment om lokaal invloed te krijgen?

Downloaden

Cultuur in een open samenleving

Uitwerking van de plannen in het regeerakkoord over de waarde van cultuur

Downloaden 

Publicatie Arbeidsmarktagenda

Voor de Culturele en Creatieve Sector

Downloaden 

De Waarde van Pop 2.0

Handreiking voor gemeenten

Downloaden / Bestellen

Update Haagse Popnota

Gemeente investeert in Den Haag als popstad

Downloaden

De Waarde van Pop

De maatschappelijke betekenis van popmuziek

Downloaden / Bestellen

Pop Met Beleid

Handreiking voor gemeenten

Downloaden / Bestellen

Poppodia en -Festivals in Cijfers 2016

Jaarcijfers (2016) van 53 poppodia en 44 popfestivals

Downloaden

Talentontwikkeling en de poppodia

Onderzoek naar financiële druk op poppodia en hun rol bij talentontwikkeling

Downloaden 

Economische Impact Popmuziek 2016

Eindrapportage Gemeente Den Haag

Downloaden 

Europees Auteurscontractrecht

Studie van de EU naar de contractuele positie van o.a. makers

Downloaden

Raad voor Cultuur

Verkenningsaanvraag cultuurbeleid 2021 en verder

Downloaden 

De Staat van Cultuur 3

Cultuurindex Nederland 2005-2015

Downloaden

Fondsen en subsidies

Fonds Podiumkunsten (FPK)

Het landelijke cultuurfonds heeft subsidieregelingen waar festivals en podia, maar ook bands, acts én individuen gebruik van kunnen maken. Klik hier voor mee informatie.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Wil je subsidie aanvragen voor een vorm van amateurkunst? Doe dat dan hier, bij het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur en natuurbehoud in Nederland, door middel van bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Via deze link vind je meer informatie.

Sena Performers Muziekproductiefonds

Professionele muzikanten die een cd in eigen beheer willen uitbrengen kunnen hier een aanvraag doen voor financiele ondersteuning die voor tweederde uit een schenking bestaat en voor eenderde uit een lening. Klik hier voor meer informatie.