Evaluatieonderzoek Méér Muziek in de Klas

terug

6 februari 2020

In 2019 vroeg Méér Muziek in de Klas de Boekmanstichting haar inspanningen op deze drie programmalijnen te evalueren, en te komen tot zo concreet mogelijke aanbevelingen om deze verder aan te scherpen. De resultaten van dit onderzoek, dat werd uitgevoerd door middel van focusgroepen, expertinterviews en surveyonderzoek kan hier worden gedownload.