Testen voor Toegang

terug

Gister maakte het kabinet bekend dat tussen 9 en 30 april 2021 in de cultuur- sport- en reacreatiesector pilots plaatsvinden om ervaring op te doen met de (snel)testinfrastructuur. Het doel hiervan is om de bereidheid, beheersbeid en uitvoerbaarheid van testbewijzen bij het publiek te onderzoeken. 

Deze pilots markeren het begin van de heropening van de sector. In een beperkt aantal culturele instellingen worden de pilots volgens een vastgestelde kalender uitgevoerd. Bezoek aan deze concerten, voorstellingen, musea en monumenten is mogelijk wanneer van tevoren een negatief testbewijs kan worden overlegd. De sneltest kan gratis worden gedaan bij deelnemende testcentra. Het coronaprotocol blijft bij de pilots voor de veiligheid nog steeds van kracht, dus ook de 1,5 meter regel.

In de PDF (download) is te zien welke poppodia meedoen aan deze pilot. De line up vind je op de site van de desbetreffende podia. Meer informatie via de rijksoverheid.

Testen voor Toegang