Nieuws

Subsidieronde cultuur 2025-2028 onder zelfde voorwaarden als voorgaande periode

Subsidieronde cultuur 2025-2028 onder zelfde voorwaarden als voorgaande periode

Er komt een relatief eenvoudige aanvraagronde voor de cultuursubsidies voor de periode 2025 - 2028. Om de ronde dit keer zo makkelijk mogelijk te maken voor de instellingen, kiest staatssecretaris Uslu ervoor om dezelfde uitgangspunten te gebruiken als bij de vorige ronde. Ze wil met de Raad voor Cultuur kijken naar vereenvoudiging van de procedure. Dat moet zorgen voor minder administratieve lasten bij de instellingen, terwijl er ook ruimte blijft voor nieuwkomers. Een eerdere verruiming van het beschikbare budget van 25 miljoen euro per jaar, zal ook in de periode 2025 – 2028 gelden, om ook deze ronde meer aanvragen te kunnen honoreren. 

De staatssecretaris heeft verschillende opties overwogen. Zij heeft onder meer gekeken naar een verlenging van de bestaande periode, maar stuitte daarbij op juridische grenzen. Na overleg met onder meer de Raad voor Cultuur, vertegenwoordigers van het veld en andere overheden, heeft Uslu besloten om een aanvraagronde te doen voor zowel de bis als voor de Rijkscultuurfondsen. Maar de voorwaarden en criteria blijven grotendeels dezelfde als bij de vorige aanvraagronde.

Het huidige cultuurbestel sluit niet meer goed aan bij de ontwikkelingen in kunst, cultuur en creatieve industrie. Daarom wil staatssecretaris Uslu het bestel kritisch tegen het licht houden, verbeteren en klaarmaken voor de toekomst. Daarbij is natuurlijk een grote rol weggelegd voor de Raad voor Cultuur, die al verschillende deeladviezen over het bestel heeft aangeboden. Daarnaast wordt de sector zelf ook nauw betrokken bij de plannen, net als andere overheden.

Download de tijdlijn
Lees hier de kamerbrief

Nationaal Podiumplan ook in het nieuwe jaar

Nationaal Podiumplan ook in het nieuwe jaar

Ook in het nieuwe jaar is het mogelijk om je shows aan te melden voor het Nationaal Podiumplan. De start van het aanmelden voor shows tussen Q1 2023 (1 januari - 31 maart 2023) opent rond 1 november. 

Artiesten moeten er rekening mee houden dat voor Q2 (2023) en verder nog geen structurele financiering is gevonden. Medio februari 2023 wordt meer nieuws hierover via de website en de social media van het Nationaal Podiumplan bekend gemaakt. Tot die tijd kunnen dus geen concerten voor Q2 en verder in het systeem aangemeld worden.

Meer informatie over het Nationaal Podiumplan en het aanmelden van je shows vind je op nationaalpodiumplan.nl.

Over het Nationaal Podiumplan: 
Het Nationaal Podiumplan wil een fundamentele bijdrage leveren aan de Nederlandse muziekcultuur.Dit door de ‘humuslaag’ van kleine essentiële podia met een pop-, jazz- en wereldmuziekprogrammering te verstevigen en te verduurzamen voor zowel het publiek als voor de musici.
Hierbij wil het NPP stimuleren dat professionele musici een eerlijke betaling kunnen ontvangen voor hun prestaties (volgens Fair Pay maatstaven). 

Muzikantennacht

Muzikantennacht

Steunfonds Muzikantendag Showcase

Op donderdag 1 december 2022 is de Muzikantennacht: dé showcase avond van het Steunfonds Muzikantendag in de Melkweg te Amsterdam. Deze avond presenteren een aantal acts die een werkbijdrage hebben ontvangen zich, met mogelijk ook hun nieuwe live repertoire! De toegang tot de Muzikantennacht is helemaal gratis. De deuren openen om 18:00 uur en de eerste act start om 18:45. De eerste namen op het programma van de Muzikantennacht zijn: WIES, Gotu Jim, TAPE TOY, Waltzburg, Josephine Odhil, Julia Sabaté en la loye. Binnenkort maakt de organisatie de volledige programmering bekend. 


Over het Steunfonds Muzikantendag
Via Steunfonds Muzikantendag zijn 120 werkbijdragen van € 5.000,- (vijfduizend euro) beschikbaar gekomen vanuit het Ministerie van OCW, specifiek voor jonge makers. De werkbijdrage is bedoeld als investering in het creatieve proces zodat nieuwe, originele muziekwerken ontstaan die zonder deze bijdrage niet tot stand zouden zijn gekomen. Jonge muzikanten die hun eigen muziek maken, uitvoeren, in recente jaren zijn afgestudeerd aan muziekopleidingen zoals conservatoria, of al de nodige ervaring hebben opgebouwd, konden een aanvraag indienen voor een werkbijdrage van het Steunfonds Muzikantendag.

Meer informatie over het Steunfonds Muzikantendag en de Muzikantennacht vind je op www.steunfondsmuzikantendag.nl.

Nationaal Podiumplan terug voor kwartaal 4

Nationaal Podiumplan terug voor kwartaal 4

Na succesvolle edities is het weer mogelijk om je shows aan te melden voor het Nationaal Podiumplan. Na een extreem succesvol derde kwartaal, waar het Nationaal Podiumplan zoveel aanmeldingen ontvingen dat ze geen nieuwe shows meer konden accepteren, is er budget vrijgekomen voor de rest van het jaar. Artiesten kunnen vanaf heden hun shows aanmdelden die plaatsvinden tussen 1 oktober tot en met 31 december 2022. 

Daarnaast wordt er op dit moment wordt er keihard gewerkt en gelobbyd om ook in 2023 door te kunnen gaan. Hoe de regeling er dan uit gaat zien wordt op de website en social media van het Nationaal Podiumplan bekend gemaakt.

Over het Nationaal Podiumplan: 
Het Nationaal Podiumplan wil een fundamentele bijdrage leveren aan de Nederlandse muziekcultuur.Dit door de ‘humuslaag’ van kleine essentiële podia met een pop-, jazz- en wereldmuziekprogrammering te verstevigen en te verduurzamen voor zowel het publiek als voor de musici.
Hierbij wil het NPP stimuleren dat professionele musici een eerlijke betaling kunnen ontvangen voor hun prestaties (volgens Fair Pay maatstaven). 

Meldpunt NPO heeft effect

Meldpunt NPO heeft effect

Minimumvergoeding voor muzikanten bij NPO-programma’s

Publieke omroepen moeten muzikanten per 1 oktober 2022 een minimumvergoeding betalen voor hun optredens in NPO-programma’s op radio en televisie. Dat heeft de NPO besloten mede naar aanleiding van de uitkomsten van het Meldpunt NPO, dat belangenvereniging BAM! Popauteurs eerder dit jaar lanceerde. Daaruit bleek dat veel muzikanten niets of bijna niets voor hun optredens bij omroepen betaald kregen.

Artiesten en muzikanten worden vaak gevraagd om op te treden in NPO-programma’s, zonder dat zij daarvoor een eerlijke vergoeding betaald krijgen. Vaak durven ze daar niets over te zeggen, uit angst niet meer teruggevraagd te worden. Om het probleem beter in kaart te krijgen, lanceerde artiestenbelangenvereniging BAM! Popauteurs eerder dit jaar het Meldpunt NPO.

Kort na opening van het meldpunt deden meer dan 120 artiesten en muzikanten een melding. Daaruit kwam naar voren dat het overgrote deel van de melders geen enkele vergoeding bleek te hebben ontvangen voor optredens bij toonaangevende radio- en TV-programma’s van de publieke omroep. Daarop is BAM! Popauteurs, evenals de Kunstenbond/Ntb, met de NPO in gesprek gegaan – met het vandaag aangekondigde nieuwe beleid tot gevolg. De omroepen die onder de NPO vallen committeren zich per 1 oktober 2022 aan een vergoeding voor optredende artiesten van 250 euro per muzikant of 1000 euro per band.

Voorzitter van BAM! Popauteurs, Arriën Molema, zegt: “Wij zijn erg blij dat de NPO de resultaten van ons Meldpunt NPO zo serieus heeft genomen. Muzikanten komen uiteraard graag optreden bij de publieke omroep, maar muziek is niet gratis. Daarom is het goed dat de NPO haar verantwoordelijkheid neemt en muzikanten een eerlijke vergoeding gaat betalen.”

BAM! Popauteurs zal de resultaten van het nieuwe beleid blijven monitoren bij haar leden. Begin 2023 volgt een evaluatie van de effecten met de NPO.