Tijdelijk uitbreiding van de subsidieregeling evenementen

terug

13 augustus 2021

Het kabinet heeft besloten om evenementen zonder vaste zitplaats te verbieden tot en met 19 september 2021. Die geldt ook voor meerdage evenementen. Vanwege dit besluit en de lange voorbereidingstijd om een evenement te organiseren, heeft het kabinet besloten om de garantieregeling tijdelijk aan te passen en voor de evenementen die buiten de doelgroep hiervan vallen een Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) uit te gaan werken.

Het kabinet verhoogt het subsidiepercentage naar 100% van de gemaakte kosten. Op dit moment geldt dat voor 100% van de gemaakte subsidiabele kosten subsidie kan worden verleend, waarbij voor 20% een terugbetalingsverplichting geldt. Daarnaast wordt de termijn waarbinnen organisatoren zich kunnen aanmelden bij RVO wordt verlengd, en het minimaal aantal eerdere edities om aanspraak te maken op de garantieregeling wordt teruggebracht van 2 naar 1.

Voor de evenementen die niet in aanmerking komen voor de subsidieregeling, maar wel voldoen aan een gedeelte van de voorwaarden, is het kabinet bezig met een aanvullende tegemoetkoming. Deze werkt het kabinet de komende weken verder uit.

Alle voorwaarden en extra informatie vind je op de site van de Rijksoverheid. Aanvragen kan t/m 30 september 2021 en doe je HIER.

Tijdelijk uitbreiding van de subsidieregeling evenementen