TRSEC Garantieregeling

terug

Hoewel het niet voorstelbaar is dat evenementen vanaf 1 juli weer kunnen plaatsvinden op dezelfde manier zoals vóór corona, verwacht het kabinet dat de epidemiologische situatie de tweede helft van 2021 gunstiger is dan die waarin we ons nu bevinden. Evenementen zouden in die gunstigere situatie weer doorgang kunnen vinden. 

Mocht het door coronamaatregelen toch anders lopen, dan is zijn we daarop voorbereid dankzij de nieuw aangekondigde subsidieregeling. Deze regeling zorgt ervoor dat gemaakte kosten worden vergoed indien het evenement door de Rijksoverheid vanwege de epidemiologische situatie wordt verboden. Aanleiding is het vervallen van de pandemiedekking in de annuleringsverzekering voor evenementen. Als het akkoord vanuit Brussel ontvangen is, kan de regeling gepubliceerd worden. De verwachting is dat de regeling half april gepubliceerd wordt.

De regeling valt binnen een kader met enkele punten. Belangrijk is: 

  • De garantieregeling is gericht op evenementen die gepland/verplaatst zijn tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021 
  • De regeling is bedoeld voor professionele organisatoren van betaalde publieksevenementen, waarbij de organisator verantwoordelijk is voor het organiseren van het evenement en het risico daarvan draagt.
  • Alleen evenementen die bij de voorgaande twee edities een annuleringsverzekering hadden, vallen onder de regeling.
  • In het geval van annuleren ontvangt de organisator maximaal 100% van de dan reeds gemaakte kosten. Van dit bedrag is 80% een gift, voor het meerdere geldt een terugbetalingsverplichting.
  • Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 385 miljoen. Dit plafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Verdere punten vind je terug in dit document

TRSEC Garantieregeling