Zeven aanbevelingen voor een sterke, veerkrachtige, toekomstbestendige popsector

terug

Hoe is de veer- en innovatiekracht van de popsector in te zetten voor het broodnodige post-COVID herstel en wat heeft de popsector daarvoor nodig? Die vraag heeft de DSP-groep, in opdracht van de Vereniging Nederlandse Poppodia- en Festivals (VNPF), onderzocht

De verkenning van de DSP-groep concludeert dat het borgen van de cultureel maatschappelijke waarden van poppodia en popfestivals momenteel vraagt om een extra investering. Het rapport van de DSP groep doet een aantal aanbevelingen:

  1. Gun de popsector hersteltijd;
  2. Ontwikkel als lokale overheid met de popsector maatwerk in de regio;
  3. Creëer laagdrempelige (op basis van vertrouwen) subsidiemogelijkheden;
  4. Versterk de gehele keten voor de ontwikkeling van nieuw poptalent;
  5. Besteed ook aandacht aan het talent achter en naast het podium;
  6. Onderstreep en koester het belang van nachtcultuur;
  7. Faciliteer (fysieke) plekken waar poptalent zich kan ontwikkelen.

Meer toelichting over de aanbevelingen vind je op de website van de VNPF. 

Download de rapportage van de DSP-Groep hier. 

Zeven aanbevelingen voor een sterke, veerkrachtige, toekomstbestendige popsector